Loading...

Tuesday, December 07, 2021

ATK mbledh afër 45 milionë euro më shumë se vitin e kaluar

Administrata Tatimore e Kosovës, si njër ndër institiucionet kryersore të mbushjes së buxhetit të Republikës së Kosovës, ka thënë se ka tejkaluar objektivat e parapara, më theks të veçantë në inkasimin e të hyrave për periudhen janar-shtator 2021.

“Janë 44.8 milionë euro apo 11.2% të hyra tatimore të inkasuara për periudhen janar-shtator 2021, të cilat shifra kanë tejkaluar pritshmëritë krahas planifikimeve të parapara”, thotë ATK, njofton Klan Kosova.

Duke iu referuar statistikave, ATK ka thënë se ka arritur që të mbedhë në total 447.01 milionë euro tatime derisa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar janë mbledhur 110.8 milionë euro apo 33%, si dhe në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2019 ka pasë rritje prej 74.7 milionë euro apo 20.1%.

“Një nivel si ky i arritjes së inkasimit të të hyrave, reflekton në zvoglim të shmangieve tatimore, përfshirje të barabart në sisitemin tatimor të të gjithë tatimpaguesve, ulje të nëndeklaruesve, si dhe përkushtim profesional të stafit të ATK-së në zhvillimin e aktiviteteve sipas hartimit të planeve të punës dhe Strategjisë së Përmbushjes.

Strategji kjo e cila është e orientuar në krijimi e një mjedisi përmbushës, duke lehtësuar procesin e përmbushjes përmes ngritjes së vazhdueshme të cilësisë së shërbimeve për të gjithë tatimpaguesit, të cilët përmbushin vullnetarisht detyrimet e tyre ligjore. Ndërsa, në anën tjetër zbatimi i forcës së ligjit bazuar në rrezik përmes identifikimit dhe trajtimit të të gjithë atyre tatimpaguesve të cilët hezitojnë apo kanë vendosur të mos përmbushin detyrime e tyre ligjore”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *