Loading...

Sunday, November 28, 2021

Baton Haxhiu Hallakat Gjithë Kosovën, I’a Nxerr Inatin Vjosa Osmanit Të Gjitha Mangësitë Dhe Gabimet Që I Ka Bërë…

Baton Haxhiu hallakat gjithe Kosoven, i’a nxerr ne shesh Vjosa Osmanit te gjitha mangesite dhe gabimet qe i ka bere…Gazetari i njo.hur kosovar, Baton Haxhiu, ne emisionin e tij E verteta me fjale ka per.mbledhur disa ato qe ai i quan beteja te hum.bura te presidentes se re te Kosoves, Vjosa Osmani.
Haxhiu per mend ne fillim te videos, nisjen e karrieres se Osmanit ne kabi.netin e ish-presiden.tit te Kosoves, Fatmir Sejdiu.

Si shefe e kabi.netit, Osmani del ne pah ne dy momen te. Ne Uashington kur per kthen per presidentin Sejdiu dhe krye ministrin Hashim Thaçi ne konfe.rencen per medie me sekretaren Hillary Clinton dhe ne Hage si pjese e eki.pit qe mbron pava resine e Kosoves para Gjykates Nder kombetare te Drejtesise edhe pse draf.tin e mbrojtjes e kishin nder.tuar nder kombetaret.Ai per mend edhe rastin e ish-presi.dentit Fatmir Sejdiu ne Gjykaten Kushte.tutese te Kosoves.

Por ne Kosove, ajo nuk arrin ta mbro.je ne Gjykaten Kushte tuese presidentin Fatmir Sejdiu. Per pasoje ai jep dore heqje nga ajo pozite. Vite me vone, ai e akuzon Osmanin per tradh.ti dhe marreveshje me Isa Mustafen.Gaze tari Haxhiu, kete e ka ren.ditur si disfaten e pare te Osmanit.Tutje per menden edhe zgjedhjet e vitit 2014 te ci.lat i fitoi PDK, ku Osmani garonte me LDKne per te marre nje ulese ne Kuven.din e Kosoves.

Ate bote, partite tjera behen bashke dhe e sfi.dojne PDK-ne ne Gjykate Kush tetuese.Per faqesuese te partive ne Gjykate Kush.tetuese e zgjedhin Vjosa Osmanin, ku ajo serish humb rastin.Ne rrugen e Vjosa Osmanit, Haxhiu per mend edhe votimin e saj kunder Qeverise te cilen do ta udhe.heqte Isa Mustafa ne koa.licion me PDKne.Si.pas tij, ketu nis per plasja e saj me Mustafen.Si beteje te hum.bur te Osmanit, Haxhiu e liston edhe kandi daturen e saj per kryetare te LDK ne vitin 2015, e cila as nuk u mira.tua nga Kuvendi Zgjedhor.Vjosa Osmani krye.tarin e e LDK, Isa Mustafen, e quante jo legjitim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *