Loading...

Saturday, January 29, 2022

Familja Ramadani ia fal katër gjaqet familjes Musliu

Në varrez at e qytetit në Shtimes janë varro,sur katër anëtarët e familjes Ramadani të cilët u aksiden,tuar të dielën në trafik.Pas ceremonisë së varri,mit, është zhvilluar edhe një ceremoni tjetër – ajo e faljes së gja kut.

Familja Ramadani ka falur sipas traditës katër gjaqet ndaj familjes Musliu, prej së cilës vjen drejtuesi i veturës së përfshirë në aksid ent.

Po ashtu është njoftuar se përveç të pamës që do të mbahet tre ditë tek familja Ramadani, po kaq ditë të pame do të mbajë edhe familja Musliu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.