Loading...

Friday, January 21, 2022

Nëna e Donjeta Pajazitit ka një mesazh për nënat shqiptare dhe ….

Nëna e Donjeta Pajazitit pati një mesazh për të gjitha nënat shqiptare dhe për institucionet e Kosovës.Ajo porositi që nënat shqiptare t’i përkrahin vajzat e tyre, por gjithashtu edhe institucionet e Kosovës t’u japin më shumë të drejta grave.

“Së pari për nënat shqiptare t’i përkr,ahin vajzat e tyre, si dhe për institucionet e Kosovës që t’u japin të drejta më shumë gji,nisë femër,ore”, është shprehur ajo në Dukagjin.Në vitin 2018 nëna e Donjeta Pajazitit kishte thënë se kur e ka gjetur të vd,e,kur të bijën, i ishte dukur sikur e ka gjetur të gjallë.

“Kur e kam gjetur të v,de,kur më është dukur sikur e kam gje,tur të gja,llë, veçse më është hequr derti i saj se nuk është në dorë të hasm,ëve. E kam ditur në atë moment që është zh,du,kur se ajo në dorë të një personi të keq është, sepse ajo nuk ka pasur shanse kurrë të mungojë një natë apo një orë pa u lajmëruar”, tha Lumnije Pajazitaj për Radio Evropa e Lirë.

Pak ditë pas gjet,jes së t,ru,pit të Donjetës, në fund të vitit 2015, si i dys,huar krye,sor për vr,as,jen ishte arre,st,uar N.P, kushëri i familjes Pajazitaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *