Loading...

Sunday, January 16, 2022

Nga AAK Vjen Deklarata Tronditese Mbi Rikthimin E Trojeve Presheve, Medvegje Dhe Bujanoc…

Nga AAK vjen deklarata tronditese mbi rikthimin e trojeve Presheve, Medvegje dhe Bujanoc…Shefi i Gru pit Parlamentar te AAKse, Besnik Tahiri, eshte shfa.qur ashper kunder idese se shkem bimit te territoreve.Ai mad je ne Rubikon me Adriatik Kelmendin, tha se Presheva, Med.vegja e Bujanoci, s’mund t’i bashko.hen Kosoves, pa Iu fte.

Kjo pu.ne nuk eshte me lujt pu zzle. Ne ke.te shtet ka nje histori. Rio rganizimi territorial eshte eksperi.menti me i gabueshem, ka qene projekti i pare i krye ministrit serb Zoran Gjingjiq.Shkem.bimi territorial, eshte gabimi me funda.mental qe i behet kombit shqiptar, dhe ke tij shteti. Kjo esh.te Kosova.

Kjo pune me nego.ciata nuk behet. Kjo behet me Iu fte. Pa Iu fte, Presheven, Medvegjen e Buja.nocin nuk e merr Kosova”. S’ka nevo.je me u pergjigj ndaj kerkesave te Serbise. S’mund t’i ma.rresh shqiptaret e Presheves pa Iu fte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *