Loading...

Thursday, December 09, 2021

Njoftim i Ambasadës Gjermane, nga korriku rikthehen terminet për viza pune, por me një kusht!

Nga 25 qershori, janë aprovuar lehtësime të kufizimeve të udhëtimit nga Kosova drejt Gjermanisë për personat plotësisht të vaksinuar kundër Cov.id-19.Me efekt nga data 25 qershor për personat plotësisht të va ksinuar kundër Cov id-1 9 sërish do të jenë të mundshme udhëtimet nga Kosova drejt Gjermanisë me parakushte të caktuara.

Personat plotësisht të va ksinuar, 2 javë pas marrjes së vaksinës së fundit do të mund të udhëtojnë drejt Gjermanisë për vizita, udhëtime afariste dhe qëllime turistike, me kusht që posedojnë vizën eventualisht të nevojshme.Personat plotësisht të va ksi nuar, sipas parashikimeve nga fillimi i korrikut sërish mund të caktojnë termine për viza Schengen.

Me rastin e parashtrimit të kërkesës, duhet të paraqiten dokumentet mbi statusin e vak sin imit. E nevojshme për udhëtimin hyrës është një dëshmi mbi vak sini min e plotë dhe të bërë së paku para 14 ditësh me një va ksi në të lejuar edhe në Gjermani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *