Loading...

Saturday, November 27, 2021

Profesori I Njohur Hallakat Gjithe Ballkanin Historia E Maqedonise Nje Genjeshter E Madhe Dhe

Profesori I Njohur Hallakat Gjithe Ballkanin Historia E Maqedonise Nje Genjeshter E Madhe Dhe

E gji.thë shkenca e historisë në Maqedoni bazohet në gënjeshtra dhe falsifikime”, tha prof. Kiril Topalov, anëtar i Komi.sionit të Përbashkët midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut për çështjet historike midis dy ven.deve. “Ka shumë njerëz në Bull.gari që e kritikojnë komisionin tonë historik, se nuk e bëjmë punën si duhet. Si ta bëjmë punën me nje.rëz që shtrembërojnë qëllimisht faktet historike?”, tha ai. Sipas tij, vendet evropiane men.dojnë në mënyrën e duhur dhe shohin kush po mbron ori.entimin e tyre evropian.

Ai thotë se që.llimi i vizitës së kryeministrit Zoran Zaev është që disi ta ven.dosë Bullgarinë në pamundësi për të re.fuzuar atë që dëshiron Maqedonia. Nga Qe.veria e RMV-së thonë se deklaratat e disa po.litikanëve bullgarë janë veprime kundër fqinjësisë së mirë dhe miqësisë, duke komentuar ish-ministrin Bull.gar të Mbrojtjes Krasimir Karakaçanov dhe euro.deputetin Angel Xhambaski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *